accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Bild från tittskåpet som handlar om kampen för demokrati åren 1917-1918. Bild från tittskåpet som handlar om kampen för demokrati åren 1917-1918.

Kliv in i tittskåpen

Tittskåpen är virtuella utställningar med dramatiserade berättelser från demokratins genombrott. Här kan du lära dig mer om kampen för rösträtt, våra folkrörelser och de första kvinnorna i riksdagen.

Navigera med mus eller tangentbord och glöm inte att slå på ljudet! 

Till varje tittskåp finns en lärarhandledning med förslag på uppgifter och övningar.

I övningarna och uppgifterna ges tips på fördjupning för att bredda och utveckla kunskaperna. I flera av övningarna får eleverna träna sin skrivförmåga, de får argumentera och analysera skeenden i perioden från 1800-talet fram till nutid.

Tittskåp, uppgifter och övningar är avstämda mot kursplanerna i samhällskunskap, historia och svenska för gymnasiet och årskurs 7–9. Det finns även ett dokument med koppling till styrdokumenten. 

Tittskåpens berättelser finns även i textversion. 

Tittskåp

Folkrörelserna

Människor gick tidigt samman för att ställa krav på ett bättre och ett mer rättvist samhälle. Lyssna på dramatiserade berättelser från olika slags föreningar och rörelser i dåtidens Sverige.

Tittskåp

Kampen

Det råder stor oro i Sverige och övriga Europa efter första världskriget. Människor kräver förändringar, hungersnöd härjar och hotet om revolution får allt fler att förespråka reformer. Lyssna på dramatiserade berättelser från historien här.

Tittskåp

De första kvinnorna

I januari 1922 klev de första fem kvinnorna in i riksdagen. Trots att de var pionjärer var kvinnorna inga politiska noviser. Deras meritförteckningar vittnar om ett stort samhällsengagemang och politiskt kunnande. Lyssna på deras berättelser här.