accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Välkommen till tittskåpen

Tittskåpen är virtuella utställningar med dramatiserade berättelser från demokratins genombrott. Här kan du lära dig mer om kampen för rösträtt, våra folkrörelser och de första kvinnorna i riksdagen. Navigera med mus eller tangentbord och glöm inte att slå på ljudet! Tittskåpens berättelser finns även i textversion.

Tittskåp

Folkrörelserna

Människor gick tidigt samman för att ställa krav på ett bättre och ett mer rättvist samhälle. Lyssna på dramatiserade berättelser från olika slags föreningar och rörelser i dåtidens Sverige.

Tittskåp

Kampen

Det råder stor oro i Sverige och övriga Europa efter första världskriget. Människor kräver förändringar, hungersnöd härjar och hotet om revolution får allt fler att förespråka reformer. Lyssna på dramatiserade berättelser från historien här.

Tittskåp

De första kvinnorna i riksdagen

I januari 1922 klev de första fem kvinnorna in i riksdagen. Trots att de var pionjärer var kvinnorna inga politiska noviser. Deras meritförteckningar vittnar om ett stort samhällsengagemang och politiskt kunnande. Lyssna på deras berättelser här.

Lärarhandledningar

Till varje tittskåp finns en lärarhandledning med förslag på uppgifter och övningar. I övningarna och uppgifterna ges tips på fördjupning för att bredda och utveckla kunskaperna.