accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Utforska demokratin förr, nu och i framtiden

Ett studiematerial om demokratins genombrott, utveckling och framtid. Materialet är kostnadsfritt och riktar sig till elever som går på mellanstadiet och är en av flera aktiviteter som riksdagen genomför i samband med demokratijubileet 2018–2022.

FILM

Utforska demokratin förr, nu och i framtiden

Speltid 3 min

Vad är demokrati och hur fick vi det i Sverige? Här berättar riksdagens talman Andreas Norlén om vad som kännetecknar ett demokratiskt samhälle.

Ladda ner

Så här kan du arbeta med materialet

Studiematerialet består av två delar: en tidslinje med tillhörande demokratikort samt kompletterande material som innehåller inläsningsmaterial för dig som pedagog, en fi­lm och övningar.

Tanken är att du sätter upp tidslinjen i klassrummet och att du tillsammans med eleverna återkommande kan arbeta med tidslinjen på olika sätt, utifrån elevernas förutsättningar.

Introduktion till materialet

Introduktion till studiematerialet med tips om hur du kan använda det samt hur det kopplar till skolans styrdokument i samhällskunskap och historia.

Introduktion – studiematerial för årskurs 4–6 (pdf, 332 kB)

Tidslinje med demokratikort

Tidslinjen visar demokratins utveckling i Sverige.

Med hjälp av demokratikorten får eleverna utforska tidslinjen och diskutera frågor som handlar om demokrati då, nu och i framtiden.

Du kan också beställa tidslinjen i affischformat och tillhörande laminerade demokratikort. Leveranstiden är cirka två veckor.

Beställ tidslinje och demokratikort

Övningar

Övningar med instruktioner och mallar att skriva ut.

Jakten på svåra ord

Övningen handlar om att leta rätt på ord på tidslinjen som är svåra för eleverna att förstå men viktiga att känna till. Denna övning kan vara bra att börja med för att bli mer bekant med tidslinjen.

Instruktion – Jakten på svåra ord (pdf, 230 kB)

Rättigheter i en demokrati 

Övningen handlar om att reflektera över att de mänskliga rättigheterna är okränkbara och en viktig del av demokratin. Vilka konsekvenser får det för demokratin om vi tvingas välja mellan rättigheterna?

Instruktion – Rättigheter i en demokrati (pdf, 285 kB)

Framtidens demokrati

Eleverna arbetar med kollage där de gestaltar och berättar om framtidens demokrati.

Demokratihistoria på vår ort

En fördjupningsuppgift där eleverna tar reda på och skapar en utställning om hur kampen för demokrati har sett ut på deras ort.

Demokratikollen 

En övning där eleverna testar vad de har lärt sig när de arbetat med tidslinjen.

För lärare

Inläsningsmaterial för lärare och tips om filmer och tittskåp för fördjupning.

För ungefär hundra år sedan beslutade riksdagen att införa allmän och lika rösträtt. Här kan du som lärare läsa om vägen fram till demokratins genombrott 1918–1922 och om utvecklingen därefter. Följ med på en resa genom vår demokratis historia.

Pedagogiska filmer

På riksdagens Youtube-kanal finns pedagogiska filmer om bland annat riksdagens uppgifter, de folkvaldas arbete och talmannens uppdrag. 

Sveriges riksdag på YouTube 

Tittskåp

Tittskåpen är virtuella utställningar med dramatiserade berättelser från demokratins genombrott. Här kan du lära dig mer om kampen för rösträtt, våra folkrörelser och de första kvinnorna i riksdagen.

Till varje tittskåp finns en lärarhandledning med förslag på uppgifter och övningar. I övningarna och uppgifterna ges tips på fördjupning för att bredda och utveckla kunskaperna.

Kliv in i tittskåpen