accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Studiematerial

Här finns studie- och fördjupningsmaterial för arbetet med demokratifrågor och demokratins utveckling i Sverige. Målet med studiematerialet är att väcka engagemang för demokratifrågor, öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens genombrott samt demokratins fortsatta utveckling i Sverige.

Studiematerialet följer kursplanen i historia och samhällskunskap för att komplettera undervisningen i skolan.

Affischutställning

Affischutställningen "Ja, må den leva" berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En reform som innebar demokratins genombrott i vårt land.

Utställningen kan laddas ner och sättas upp var som helst – i klassrummet, biblioteket eller på arbetsplatsen.

Affischutställning: Ja, må den leva!

Antologi: Demokratins framtid

I antologin Demokratins framtid ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer.

I fokus står demokratins tillstånd i dag och med detta som utgångspunkt tecknas också olika framtidsscenarier. Redaktörer är Katarina Barrling, docent vid Uppsala universitet och Sören Holmberg, professor emeritus vid Göteborgs universitet.
Pris: 89 kr inklusive moms, porto tillkommer. 

Filmer om demokrati

Riksdagen har tagit fram ett antal filmer om demokratins genombrott och införandet av allmän och lika rösträtt.

Fördjupning: Temasidor om demokrati

Hur fick vi allmän och lika rösträtt? Hur fungerar vår demokrati idag? Vilken betydelse hade folkrörelserna för den demokratiska kampen. Här finns fördjupande teman om demokrati och demokratiska värderingar.

Webbplatsen fylls kontinuerligt på med mer innehåll under jubileumsåren. Det kommer att innehålla berättelser om demokratins genombrott till framtidens utmaningar och frågeställningar och har delats upp i olika teman. 

Magasin: Demokratin står aldrig stilla

Skolmaterial i magasinform om demokratins genombrott, utveckling och framtid.

Magasinet finns från och med hösten 2020 i en ny och reviderad upplaga. Studiematerialet har kompletterats med fyra nya sidor om Sveriges och världens demokrati. Nytt är också att riksdagens talman Andreas Norlén inleder magasinet med en krönika.

Magasinet riktar sig till gymnasieskolan och folkhögskolan. Magasinet levereras i klassuppsättningar om 35 exemplar. Kostnadsfritt.

Till magasinet finns en lärarhandledning med förslag på övningar, en ordlista, samt idéer på hur eleverna kan arbeta med webbplatsens tema demokratins genombrott.

I temat finns fördjupande texter, bildspel, quiz och filmer om det demokratiska genombrottet.

Quiz

När fick vi enkammarriksdag? Hur lyder regeringsformen? När infördes allmän och lika rösträtt?

Testa elevers kunskap om demokrati och historia med hjälp av quiz

Studiematerial för årskurs 4–6

Studiematerial för årskurs 4–6 om demokratins genombrott, utveckling och framtid.

Materialet är kostnadsfritt och riktar sig till elever som går på mellanstadiet och är en av flera aktiviteter som riksdagen genomför i samband med demokratijubileet 2018–2022.

Studiematerial för årskurs 4–6

Sociala medier

Riksdagen finns både på Instagram och på Youtube.

På instagram postar riksdagen bilder från verksamheten och historiskt material i form av personporträtt och händelser kring demokratins genombrott.

Följ riksdagen på Instagram

På riksdages youtube-konto finns fler filmer som beskriver det demokratiska genombrotten och tiden runt 1918 — 1921 och filmer om riksdagens grundläggande uppgifter.

Följ riksdagen på Youtube

Tidslinje

Utforska den interaktiva tidslinjen från 1809 till i dag. Den innehåller viktiga rörelser, skeenden och demokratikämpar som påverkat demokratin framåt till våra dagar.

Här hittar du också riksdagsbeslut, motioner och propositioner som format vår demokrati. Filmer, bilder och infografik gör tidslinjen lätt att ta till sig.

Tidslinje

Tittskåp

Tittskåpen är virtuella utställningar med dramatiserade berättelser från demokratins genombrott. Här kan du lära dig mer om kampen för rösträtt, våra folkrörelser och de första kvinnorna i riksdagen.

Till varje tittskåp finns en lärarhandledning med förslag på uppgifter och övningar. I övningarna och uppgifterna ges tips på fördjupning för att bredda och utveckla kunskaperna.

Kliv in i tittskåpen