accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Studiematerial

Här finns studie- och fördjupningsmaterial för arbetet med demokratifrågor och demokratins utveckling i Sverige. Målet med studiematerialet är att väcka engagemang för demokratifrågor, öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens genombrott samt demokratins fortsatta utveckling i Sverige.

Studiematerialet följer kursplanen i historia och samhällskunskap för att komplettera undervisningen i skolan.

Affischutställning

Affischutställningen "Ja, må den leva" berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En reform som innebar demokratins genombrott i vårt land.

FRÅN MELLANSTADIET OCH UPPÅT. Utställningen kan laddas ner och sättas upp var som helst – i klassrummet, biblioteket eller på arbetsplatsen.

Affischutställning: Ja, må den leva!

Antologi: Demokratins framtid

I antologin Demokratins framtid ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer.

FRÅN GYMNASIET OCH UPPÅT. I fokus står demokratins tillstånd i dag och med detta som utgångspunkt tecknas också olika framtidsscenarier. Redaktörer är Katarina Barrling, docent vid Uppsala universitet och Sören Holmberg, professor emeritus vid Göteborgs universitet.
Pris: 89 kronor inklusive moms, porto tillkommer. 

Magasin: Demokratin står aldrig stilla

Skolmaterial i magasinform om demokratins genombrott, utveckling och framtid.

FRÅN GYMNASIET OCH UPPÅT. Magasinet finns från och med hösten 2022 i en ny och reviderad upplaga. Studiematerialet har kompletterats med fyra nya sidor om Sveriges och världens demokrati. Nytt är också att riksdagens talman Andreas Norlén inleder magasinet med en krönika.

Magasinet riktar sig till gymnasieskolan och folkhögskolan. Magasinet levereras i klassuppsättningar om 35 exemplar. Kostnadsfritt.

Till magasinet finns en lärarhandledning med förslag på övningar, en ordlista, samt idéer på hur eleverna kan arbeta med webbplatsens tema demokratins genombrott.

I temat finns fördjupande texter, bildspel, quiz och filmer om det demokratiska genombrottet.

Det avgörande klubbslaget

I filmen Det avgörande klubbslaget berättar historiker, statsvetare och riksdagens talman om Sveriges utveckling från att vara ett ståndssamhälle till att bli en demokrati.

FRÅN GYMNASIET OCH UPPÅT. Till filmen finns en lärarhandledning med uppgifter och övningar anpassade för gymnasie- och vuxenstuderande.

Medverkande:

  • Andreas Norlén, riksdagens talman
  • Ulrika Knutson, journalist, författare
  • Christina Florin, professor emerita i kvinnohistoria vid Stockholms universitet
  • Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet
  • Parisa Amiri, programledare

Speltid: 18 minuter

 

Fördjupning: Temasidor om demokrati

Hur fick vi allmän och lika rösträtt? Hur fungerar vår demokrati idag? Vilken betydelse hade folkrörelserna för den demokratiska kampen. Här finns fördjupande teman om demokrati och demokratiska värderingar.

FRÅN GYMNASIET OCH UPPÅT. Fördjupningsmaterialet innehåller också berättelser om demokratins genombrott till framtidens utmaningar och frågeställningar och har delats upp i olika teman. 

Riksdagens pysselbok

Hitta rätt, rita, färglägg, para ihop, finn fem fel, gissa, labyrint, frågesport och korsord.

FRÅN LÅGSTADIET. Pyssla och lär dig om riksdagen, demokrati, de fyra stånden, de fem första kvinnorna och mycket mer! 

Riksdagens pysselbok (pdf, 3,7 MB)

Utforska demokratin förr, nu och i framtiden

Ett studiematerial om demokratins genombrott, utveckling och framtid.

FRÅN MELLANSTADIET OCH UPPÅT. Materialet är kostnadsfritt och riktar sig till elever som går på mellanstadiet och är en av flera aktiviteter som riksdagen genomför i samband med demokratijubileet 2018–2022.

Utforska demokratin förr, nu och i framtiden

Tidslinje

Utforska den interaktiva tidslinjen från 1809 till i dag. Den innehåller viktiga rörelser, skeenden och demokratikämpar som påverkat demokratin framåt till våra dagar.

FRÅN MELLANSTADIET OCH UPPÅT. Här hittar du riksdagsbeslut, motioner och propositioner som format vår demokrati. Filmer, bilder och infografik gör tidslinjen lätt att ta till sig.

Tidslinje

Tittskåp

Tittskåpen är virtuella utställningar med dramatiserade berättelser från demokratins genombrott. Här kan du lära dig mer om kampen för rösträtt, våra folkrörelser och de första kvinnorna i riksdagen.

FRÅN MELLANSTADIET OCH UPPÅT. Till varje tittskåp finns en lärarhandledning med förslag på uppgifter och övningar. I övningarna och uppgifterna ges tips på fördjupning för att bredda och utveckla kunskaperna.

Kliv in i tittskåpen