accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Magasin för gymnasieskolan

Det här studiematerialet går igenom demokratins rötter, hur rösträttskampen fördes fram till demokratins genombrott i Sverige och hur demokratin fortsatt att utvecklas.

Det första studiematerialet är magasinet Demokratin står aldrig stilla som följer demokratins utveckling från tidiga tecken på folkstyre till dagens övernationella demokrati. Det tar upp historiska händelser, stora reformer och demokratiska milstolpar som har haft betydelse för demokratins framväxt i Sverige. Magasinet tar också upp demokratifrågor i ett globalt perspektiv, hur demokratin ser ut i Sverige i dag och några av demokratins viktiga framtidsfrågor.

Studiematerialet följer kursplanen i historia och samhällskunskap för gymnasiet för att komplettera undervisningen i skolan. Magasinet kan beställas eller laddas ned kostnadsfritt. 

Till magasinet finns även en lärarhandledning.

Magasin demokratin star aldrig stilla PUFF.jpg