accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

För lärare

Här får du som lärare stöd och studiematerial för att engagera eleverna när ni arbetar med demokratifrågor och demokratins utveckling i Sverige.

Målet med studiematerialet är att väcka elevernas engagemang för demokratifrågor, öka deras kunskaper om den allmänna och lika rösträttens genombrott, samt demokratins fortsatta utveckling i Sverige.

Studiematerialet följer kursplanen i historia och samhällskunskap för gymnasiet för att komplettera undervisningen i skolan.

Studiematerial

Magasinet Demokratin står aldrig stilla

Från demokratins rötter, hur rösträttskampen fördes fram till demokratins genombrott i Sverige och hur demokratin fortsatt att utvecklas.

Eleverna kan följa demokratins utveckling från 1809 fram till idag på tidslinjen. Det är berättelser om historiska händelser, stora reformer och demokratiska milstolpar som har haft betydelse för demokratins framväxt i Sverige. Magasinet tar också upp demokratifrågor i ett globalt perspektiv, hur demokratin ser ut i Sverige i dag och några av demokratins viktiga framtidsfrågor.

Varje kapitel avslutas med olika frågeställningar och förslag på hur eleverna kan fördjupa sig och forska vidare. Magasinet består av 32 sidor och går att beställa kostnadsfritt. Till magasinet finns en lärarhandledning. I lärarhandledningen finns förslag på övningar, en ordlista, samt idéer på hur eleverna kan arbeta med magasinet och webbplatsens digitala innehåll.

Beställ och ladda ner magasinet och lärarhandledningen

Tidslinje

Interaktiv tidslinje från 1809 till idag på webbplatsen. Den innehåller viktiga rörelser, skeenden och demokratikämpar som påverkat demokratin framåt till våra dagar. Där hittar du också riksdagsbeslut, motioner och propositioner som format vår demokrati. Filmer, bilder och infografik gör tidslinjen lätt att ta till sig.

Utforska tidslinjen! 

Temasidor om demokrati

Webbplatsen fylls kontinuerligt på med mer innehåll under jubileumsåren. Det kommer att innehålla berättelser om demokratins genombrott till framtidens utmaningar och frågeställningar. Det är fördjupande material är uppbyggt på olika teman kring demokrati.

Quiz

Testa elevers kunskap om demokrati och historia med hjälp av quiz.

Film

En kort film om demokratins framväxt finns på temasidan Demokratins genombrott.

Tittskåp

Tittskåpen är virtuella utställningar med dramatiserade berättelser från demokratins genombrott. Till varje tittskåp finns lärarhandledningar med förslag på uppgifter och övningar.
Tittskåp, uppgifter och övningar är avstämda mot kursplanerna i samhällskunskap, historia och svenska för gymnasiet och årskurs 7–9. Det finns även ett dokument med koppling till styrdokumenten. 

Sociala medier

Följ @sveriges_riksdag på Instagram
#firademokratin.