accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

För lärare

Här får du som lärare stöd och studiematerial för att engagera eleverna när ni arbetar med demokratifrågor och demokratins utveckling i Sverige.

Studiematerialet och webbplatsen fylls på löpande.

Målet med studiematerialet är att väcka elevernas engagemang för demokratifrågor, öka deras kunskaper om den allmänna och lika rösträttens genombrott, samt demokratins fortsatta utveckling i Sverige.

Studiematerialet följer kursplanen i historia och samhällskunskap för gymnasiet för att komplettera undervisningen i skolan. Det första tillgängliga studiematerialet är magasinet Demokratin står aldrig stilla. Du kan beställa eller ladda ned magasinet för att använda i undervisningen.

Studiematerialet innehåller:

 • Magasinet Demokratin står aldrig stilla
  Från demokratins rötter, hur rösträttskampen fördes fram till demokratins genombrott i Sverige och hur demokratin fortsatt att utvecklas.

  Eleverna kan följa demokratins utveckling från 1809 fram till idag på tidslinjen. Det är berättelser om historiska händelser, stora reformer och demokratiska milstolpar som har haft betydelse för demokratins framväxt i Sverige. Magasinet tar också upp demokratifrågor i ett globalt perspektiv, hur demokratin ser ut i Sverige i dag och några av demokratins viktiga framtidsfrågor.

  Varje kapitel avslutas med olika frågeställningar och förslag på hur eleverna kan fördjupa sig och forska vidare. Magasinet består av 32 sidor och går att beställa kostnadsfritt. Beställ eller ladda ned magasinet kostnadsfritt.
 • Lärarhandledning
  I lärarhandledningen finns förslag på övningar, en ordlista, samt idéer på hur eleverna kan arbeta med magasinet och webbplatsens digitala innehåll. Ladda ner lärarhandledningen här.
 • Tidslinje
  Interaktiv tidslinje från 1809 till idag på webbplatsen. Den innehåller viktiga rörelser, skeenden och demokratikämpar som påverkat demokratin framåt till våra dagar. Där hittar du också riksdagsbeslut, motioner och propositioner som format vår demokrati. Filmer, bilder och infografik gör tidslinjen lätt att ta till sig. Utforska tidslinjen! 
 • Temasidor om demokrati
  Webbplatsen fylls kontinuerligt på med mer innehåll under jubileumsåren. Det kommer att innehålla berättelser om demokratins genombrott till framtidens utmaningar och frågeställningar. Det är fördjupande material uppbyggt på olika teman kring demokrati. Första temat handlar om demokratins genombrott och följer magasinet Demokratin står aldrig stilla.
 • Quiz
  Testa elevers kunskap om demokrati och historia med hjälp av quiz.
 • Film
  En kort film om demokratins framväxt finns på webbplatsen på temasidan Demokratins genombrott.
 • Tittskåp
  Tittskåpen är virtuella utställningar med dramatiserade berättelser från demokratins genombrott. Till varje tittskåp finns lärarhandledningar med förslag på uppgifter och övningar. 
 • Sociala medier
  Följ @sveriges_riksdag på Instagram
  #firademokratin.