accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Två seminarier om demokrati

Den 17 december 2018 gick startskottet för riksdagens firande av demokratin. På 100-årsdagen bjöd riksdagen in till två seminarier om demokrati. Seminarierna går att se i efterhand via webb-tv.

Den 17 december 2018 är det exakt 100 år sedan det första principbeslutet fattades om allmän och lika rösträtt. Åren 1919 och 1921 skedde två efterföljande beslut, och valet 1921 kom att bli det första allmänna och lika valet i Sveriges historia.

Rösträttens århundrade

I samband med firandet av demokratin ger Riksbankens jubileumsfond ut en antologi, Rösträttens århundrade, där ett trettiotal forskare presenterar den senaste forskningen om rösträtten. Redaktörer är Lena Wängnerud, professor, och Ulrika Holgersson, docent.