accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Firandet av demokratin har startat

Den 17 december 1918 tog riksdagen det historiska principbeslutet om allmän och lika rösträtt. Måndagen den 17 december 2018, på 100-årsdagen, invigdes riksdagens firanden av det demokratiska genombrottet med flaggceremoni, seminarier och vernissage av två utställningar.

Riksdagens firande av demokratins genombrott inleddes med flaggceremoni på riksplan. Arméns musikkår spelade paradmarsch när flaggorna hissades och talman Andreas Norlén välkomnade de närvarande och tog sedan emot H.M. Konungen och H.K.H. Kronprinsessan Victoria för att tillsammans lyssna på dagens första seminarium.

Rösträttens århundrade

I andrakammarsalen introducerades den nya antologin, Rösträttens århundrade, som tagits fram. I den belyser forskare demokratins framväxt, rösträttens historia och rösträttskampen. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har tagit initiativ till boken och antologins redaktörer, professor Lena Wängnerud och docent Ulrica Holgersson, var på plats för att presentera den tillsammans med några av de övriga författarna. Seminariet webbsändes och finns att se i efterhand på riksdagens webbplats.

Webb-tv: Seminarium om rösträttens århundrande på riksdagens webbplats

Utställning på Mynttorget

På Mynttorget vid gamla stan i Stockholm invigdes sedan utställningen Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år av talman Andreas Norlén. I sexton skyltfönster längs Mynttorget och Västerlånggatan gestaltas scener ur den svenska demokratiseringsprocessen och står öppet dygnet runt, året om till 2022.

Demokratins framtid

Under eftermiddagen fylldes andrakammarsalen på nytt för dagens andra seminarium, Demokratins framtid. Bland annat talade docent Katarina Barrling och professor emeritus Sören Holmberg om den spänning som råder mellan folkstyrelse, rättsstat och handlingskraft. Även detta seminarium kan ses i efterhand på riksdagens webbplats.

Webb-tv: Seminarium om demokratins framtid på riksdagens webbplats

Utställning i sammanbindningsbanan

Firandet fortsatte med att talmannen invigde utställningen Fira demokratin! inne i riksdagshusets sammanbindningsbana. I utställningen presenteras bland annat de fem första kvinnorna i riksdagen och hur det gick till när höger- och vänsterpolitiker argumenterade för och emot allmän och lika rösträtt. Även den här utställningen kommer att kunna besökas fram till 2022.

Utställningar under firandet 2018–2022

Kunskapsfest

Målet med jubileet är att öka kunskapen om demokratins historia, innebörd och betydelse, ge kunskap om processen för demokratiseringen och riksdagens roll i denna process. Därför bjuder riksdagen in till en kunskapsfest och under de kommande åren planeras fler utställningar och seminarieverksamhet och webbplatsen kommer fyllas på med fler teman om demokrati och demokratiska värderingar.

Firande 17 december