accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Tillgänglighet

En webbplats för alla

Riksdagens webbplatser ska vara användbara och tillgängliga för alla. Den här webbplatsen ska på sikt uppfylla riktlinjerna för tillgänglighet enligt WCAG 2.1, nivå AA. Arbetet med tillgängligheten på webbplatsen utgår ifrån:

Arbetet med tillgänglighet omfattar teknik, språk och pedagogik. Vi följer i huvudsak myndigheternas skrivregler och klarspråk. Det är möjligt att lyssna på webbplatsen.

Så här går det till

Så här arbetar vi för att webbplatsen ska bli tillgänglig:

 • Vi ställer tillgänglighetskrav både på oss själva och på de konsulter vi arbetar tillsammans med. De kraven finns i dokumenten ovan.
 • Vi låter tillgänglighetsexperter kontrollera det vi gör.
 • Vi testar webbplatsen på användare när vi bygger nytt.

Kontakta riksdagsinformation om du har frågor eller synpunkter på tillgängligheten:

Tillgänglighetsredogörelse

Webbplatsen Fira demokratin ska vara användbar och tillgänglig för så många som möjligt. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Arbetet med tillgänglighet omfattar teknik, språk och pedagogik. Det finns delar på webbplatsen som inte är helt tillgängliga men vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen, både genom teknisk utveckling och redaktionellt arbete.

Rapportera brister eller be om alternativa format

Om du upptäcker problem som inte har beskrivits på den här sidan eller om du inte tycker att vi uppfyller lagkraven, berätta det för oss.
Du kan också kontakta oss om du behöver innehåll från Fira demokrati som inte är tillgängligt för dig

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.
Anmäl bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns pdf-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel.
 • Bilder och illustrationer i tittskåpen saknar alternativa texter [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Det förekommer klickbara bilder och ikoner som saknar alternativ text [WCAG 1.1.1 (A), 2.4.4 A)]
 • I tittskåpen förekommer en felaktig rubrikstruktur [WCAG 1.3.1 (A)]
 • På sidor där videospelare finns förekommer det fel i fokusordningen [WCAG 2.4.3 (A)]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det förekommer element i tittskåpen som har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.3 (AA)]
 • På sidor där videospelare finns förekommer det fel i fokusordningen och det är inte alltid tydligt vilket element som har tangentbordsfokus [WCAG 2.4.3 (A), 2.4.7 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det förekommer element i tittskåpen som har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.3 (AA)]

Problem vid användning med begränsad finmotorik eller styrka

 • På sidor där videospelare finns förekommer det fel i fokusordningen och det är inte alltid tydligt vilket element som har tangentbordsfokus [WCAG 2.4.3 (A), 2.4.7 (AA)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • På sidor där videospelare finns förekommer det fel i fokusordningen och det är inte alltid tydligt vilket element som har tangentbordsfokus [WCAG 2.4.3 (A), 2.4.7 (AA)]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Fira demokratin. Vi har också låtit utomstående experter granska webbplatsen. Vi frågar också experterna när vi är osäkra på något.

Senaste bedömningen gjordes november 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.