accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Sveriges riksdag firar demokratin

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete och beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Detta uppmärksammar riksdagen i ett fyra år långt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige högtidlighålls på olika sätt.

Sveriges riksdag uppmärksammar och firar demokratin under åren 2018–2022.

Bakgrund

2013 beslutade riksdagen att uppmärksamma och högtidlighålla att hundra år förflutit sedan demokratins genombrott i Sverige. Detta efter en motion till riksdagen från dåvarande riksdagsledamot Leif Pagrotsky. Riksdagsstyrelsen bestämde då att firandet ska äga rum mellan 2018 och 2022 och en parlamentarisk kommitté tillsattes med en ledamot från varje riksdagsparti under ledning av talmannen. Riksdagsstyrelsen beslutade även att demokratiseringsprocessen och riksdagens roll i denna process ska sättas i centrum för firandet.

Sedan februari 2018 finns ett sekretariat för demokratijubileet inrättat på Riksdagsförvaltningens kommunikationsavdelning. Tillsammans med övrig personal på avdelningen arbetar de med de olika aktiviteterna för jubileumsfirandet.

Aktiviteter under jubileumsåren

Utställningar i hela landet, studiematerial för skolor och gymnasier, nya antologier, seminarier, medverkan under Järvaveckan, i Almedalen och på Bokmässan med mera. Riksdagens demokratijubileum bjuder på en rad aktiviteter under jubileumsåren och listan fylls på hela tiden.

Fira demokratin! är en vandringsutställning som turnerar på museer i landet under hela jubileumsperioden. Utställningen finns också i rummet Sammanbindningsbanan inne i riksdagshuset, där många passerar under skolbesök och gruppvisningar. Under åren visas även utställningen Ja må den leva! i stora skyltfönster längs Mynttorget och Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm. Den finns även som affischutställning som kan beställas i tryckt format eller laddas ner och skrivas ut.

Utställningar under firandet

På webbplatsen finns studiematerial och tillgång till fördjupning. Magasinet Demokratin står aldrig stilla med tillhörande lärarhandledning kan beställas eller laddas ner liksom antologierna Demokratins framtid och Rösträttens århundrade. Här finns även sevärda tittskåp som är virtuella utställningar med dramatiserade berättelser från demokratins genombrott. Eller varför inte testa och utöka kunskaperna i de roliga och lärande quizen?

Mål

Målet med jubileet är att öka kunskapen om demokratins historia, innebörd och betydelse, ge kunskap om processen för demokratiseringen och riksdagens roll i denna process. Riksdagen vill också väcka engagemang för demokratins och politikens betydelse i nutid och framtid.

Har du frågor om firandet? Se Kontakt och press