accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Möte för kvinnlig rösträtt 1921 Möte för kvinnlig rösträtt 1921

Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete och beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Detta uppmärksammar riksdagen i ett fyra år långt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige kommer att högtidlighållas på olika sätt.

Sveriges riksdag uppmärksammar och firar demokratin under åren 2018–2022.

2013 beslutade riksdagen att uppmärksamma och högtidlighålla att hundra år förflutit sedan demokratins genombrott i Sverige. Detta efter en motion till riksdagen från dåvarande riksdagsledamot Leif Pagrotsky. Riksdagsstyrelsen bestämde då att firandet ska äga rum mellan 2018 och 2022 och en parlamentarisk kommitté tillsattes med en ledamot från varje riksdagsparti under ledning av talmannen. Riksdagsstyrelsen beslutade även att demokratiseringsprocessen och riksdagens roll i denna process ska sättas i centrum för firandet.

Sedan februari 2018 finns ett sekretariat för demokratijubileet inrättat på Riksdagsförvaltningens kommunikationsavdelning. Tillsammans med övrig personal på avdelningen arbetar de med de olika aktiviteterna för jubileumsfirandet.

Den parlamentariska kommittén kom med ett antal förslag på aktiviteter under jubileumsåren. Bland de aktiviteter som kommittén föreslog, och som nu planeras, finns utställningar, en skrift för gymnasieskolan, ambulerande informationsverksamhet och en webbplats.

Aktiviteter under jubileumsåren

Under åren kommer en utställning ta plats i Gamla stan i Stockholm, i skyltfönstren längs Mynttorget och Västerlånggatan. Där kommer olika delar av demokratiseringsprocessen att iscensättas och gestaltas men också visa på utmaningar med vårt demokratiska system och de problemställningar vi står inför i framtiden. Utställningen har vernissage 17 december 2018 då det är hundra år sedan de första överenskommelserna om allmän och lika rösträtt togs i riksdagen 1918. En utställning inne i riksdagshuset i den så kallade Sammanbindningsbanan planeras också, där många människor passerar under skolbesök och gruppvisningar av riksdagen och en nationell utställning kommer att visas runt om i Sverige.

På webbplatsen och i magasinet för gymnasieskolan berättas historien om hur riksdagen fattade beslutet att införa allmän och lika rösträtt, om folkrörelsernas Sverige och hur teknikutvecklingen påskyndade processen. Magasinet kan beställas från webbplatsen, Beställ och ladda ned.

Webbplatsen kommer kontinuerligt att fyllas på med fler fördjupande teman om demokrati och demokratiska värderingar under jubileumsåren.

Den 17 december 2018 släpps två antologier med texter om demokratins utveckling och demokratiska processer i nutid och framtid. I antologin Demokratins framtid skriver tio forskare om sin syn på demokrati och demokratiska utmaningar som digitalisering, globalisering och politiskt deltagande. Redaktörer är Sören Holmberg och Katarina Barrling och utgivare är Sveriges riksdag.
Bakom antologin Rösträttens århundrade står Riksbankens jubileumsfond. Här samlar och presenterar ett trettiotal forskare den senaste forskningen om rösträtten inför hundraårsfirandet av det demokratiska genombrottet. Redaktörer är Ulrika Holgersson och Lena Wängnerud.

Under de kommande åren planeras även seminarieverksamhet och riksdagens  deltagande i till exempel Demokratidagarna, Almedalen och på Bokmässan.

Mål

Målet med jubileet är att öka kunskapen om demokratins historia, innebörd och betydelse, ge kunskap om processen för demokratiseringen och riksdagens roll i denna process. Riksdagen vill också väcka engagemang för demokratins och politikens betydelse i nutid och framtid.

Har du frågor om firandet? Se Kontakt och press