accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete och beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Detta uppmärksammar riksdagen i ett fyra år långt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige kommer att högtidlighållas på olika sätt.

Sveriges riksdag uppmärksammar och firar demokratin under åren 2018–2022.

2013 beslutade riksdagen att uppmärksamma och högtidlighålla att hundra år förflutit sedan demokratins genombrott i Sverige. Detta efter en motion till riksdagen från dåvarande riksdagsledamot Leif Pagrotsky. Riksdagsstyrelsen bestämde då att firandet ska äga rum mellan 2018 och 2022 och en parlamentarisk kommitté tillsattes med en ledamot från varje riksdagsparti under ledning av talmannen. Riksdagsstyrelsen beslutade även att demokratiseringsprocessen och riksdagens roll i denna process ska sättas i centrum för firandet.

Sedan februari 2018 finns ett sekretariat för demokratijubileet inrättat på Riksdagsförvaltningens kommunikationsavdelning. Tillsammans med övrig personal på avdelningen arbetar de med de olika aktiviteterna för jubileumsfirandet.

Aktiviteter under jubileumsåren

Under åren finns en utställning på plats i Gamla stan i Stockholm, i skyltfönstren längs Mynttorget och Västerlånggatan. Där gestaltas och iscensätts olika delar av demokratiseringsprocessen men visar också på utmaningar med vårt demokratiska system och de problemställningar vi står inför i framtiden. Utställningen hade vernissage 17 december 2018 då det var hundra år sedan de första överenskommelserna om allmän och lika rösträtt togs i riksdagen 1918. En mindre utställning inne i riksdagshuset i den så kallade Sammanbindningsbanan finns också, där många människor passerar under skolbesök och gruppvisningar av riksdagen och en nationell utställning turnerar just nu runt om i Sverige. 

En affischutställning som berättar om genombrott finns att beställa eller ladda ner från hemsidan utan kostnad.
Mer om utställningarna under jubileumsåren.

På webbplatsen och i magasinet för gymnasieskolan berättas historien om hur riksdagen fattade beslutet att införa allmän och lika rösträtt, om folkrörelsernas Sverige och hur teknikutvecklingen påskyndade processen. Magasinet kan beställas från webbplatsen, Beställ och ladda ned.

Webbplatsen fylls kontinuerligt på med fler fördjupande teman om demokrati och demokratiska värderingar under jubileumsåren.

Den 17 december 2018 släpptes två antologier med texter om demokratins utveckling och demokratiska processer i nutid och framtid. I antologin Demokratins framtid skriver tio forskare om sin syn på demokrati och demokratiska utmaningar som digitalisering, globalisering och politiskt deltagande. Redaktörer är Sören Holmberg och Katarina Barrling och utgivare är Sveriges riksdag.
Antologin finns både för nedladdning och beställning

Bakom antologin Rösträttens århundrade står Riksbankens jubileumsfond. Här samlar och presenterar ett trettiotal forskare den senaste forskningen om rösträtten inför hundraårsfirandet av det demokratiska genombrottet. Redaktörer är Ulrika Holgersson och Lena Wängnerud.
Om Rösträttens århundrade på Riksbankens webbplats.

Under de kommande åren syns jubiléet bland annat i riksdagens deltagande i till exempel Demokratidagarna, Almedalen och på Bokmässan. Riksdagen arrangerar även seminarier kring demokratins genombrott, värderingar och demokratins framtid regelbundet under åren. Mer information finns i riksdagens kalendarium och på webbplatsen Fira demokratin.

Mål

Målet med jubileet är att öka kunskapen om demokratins historia, innebörd och betydelse, ge kunskap om processen för demokratiseringen och riksdagens roll i denna process. Riksdagen vill också väcka engagemang för demokratins och politikens betydelse i nutid och framtid.

Har du frågor om firandet? Se Kontakt och press