accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Sveriges riksdag firar demokratin

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete och beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Detta uppmärksammar riksdagen i ett fyra år långt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige högtidlighålls på olika sätt.

Sveriges riksdag uppmärksammar och firar demokratin under åren 2018–2022.

Bakgrund

2013 beslutade riksdagen att uppmärksamma och högtidlighålla att hundra år förflutit sedan demokratins genombrott i Sverige. Detta efter en motion till riksdagen från dåvarande riksdagsledamot Leif Pagrotsky. Riksdagsstyrelsen bestämde då att firandet ska äga rum mellan 2018 och 2022 och en parlamentarisk kommitté tillsattes med en ledamot från varje riksdagsparti under ledning av talmannen. Riksdagsstyrelsen beslutade även att demokratiseringsprocessen och riksdagens roll i denna process ska sättas i centrum för firandet.

Mellan 2018 och 2022 inrättades ett sekretariat för demokratijubileet på Riksdagsförvaltningens kommunikationsavdelning. Tillsammans med övrig personal på avdelningen arbetade de med de olika aktiviteterna för jubileumsfirandet.

Aktiviteter under jubileumsåren

Utställningar i hela landet, studiematerial för skolor och gymnasier, nya antologier, seminarier, medverkan under Järvaveckan, i Almedalen och på Bokmässan och ett helt nytt konstverk för att hedra de fem första kvinnliga ledamöterna som tog plats i riksdagen. 

Fira demokratin! var en vandringsutställning som turnerade på museer i landet under hela jubileumsperioden. Utställningen finns också i rummet Sammanbindningsbanan inne i riksdagshuset, där många passerar under skolbesök och gruppvisningar. Ja, må den leva! var en  utomhusutställning som visas runt om i Sverige under panedmin 2021. Under åren visas även utställningen Ja må den leva! i stora skyltfönster längs Mynttorget och Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm. Den finns även som affischutställning som kan beställas i tryckt format eller laddas ner och skrivas ut.

Utställningar under firandet

På webbplatsen finns studiematerial och tillgång till fördjupning. Magasinet Demokratin står aldrig stilla med tillhörande lärarhandledning kan beställas eller laddas ner liksom antologierna Demokratins framtid och Rösträttens århundrade. Här finns även sevärda tittskåp som är virtuella utställningar med dramatiserade berättelser från demokratins genombrott. Eller varför inte testa och utöka kunskaperna i de roliga och lärande quizen?

Den 10 januari 2022 är det precis hundra år sedan de första kvinnorna tog plats i Sveriges riksdag. Det historiska datumet uppmärksammas av riksdagen med föreställningen "Fira demokratin – 100 år" som sändes på SVT. 

Riksdagen firar demokratin med festföreställning

I juni 2022 invigdes konstverket Kom som du är! på Riksplan utanför Riksdagshuset. Konstnären heter Astrid Göransson och projektet är ett samarbete mellan Sveriges riksdag och Statens konstråd.

Konstverket Kom som du är!

 

Mål

Målet med jubileet är att öka kunskapen om demokratins historia, innebörd och betydelse, ge kunskap om processen för demokratiseringen och riksdagens roll i denna process. Riksdagen vill också väcka engagemang för demokratins och politikens betydelse i nutid och framtid.

Har du frågor om firandet? Se Kontakt och press