accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Beställ och ladda ned

Antologin Demokratins framtid

I boken Demokratins framtid ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer.

I fokus står demokratins tillstånd i dag och med detta som utgångspunkt tecknas också olika framtidsscenarier. Redaktörer är Katarina Barrling, docent vid Uppsala universitet och Sören Holmberg, professor emeritus vid Göteborgs universitet.
Pris: 89 kr inklusive moms, porto tillkommer. 

Magasin: Demokratin står aldrig stilla

Skolmaterial i magasinform om demokratins genombrott, utveckling och framtid.

Magasinet riktar sig till gymnasieskolan och folkhögskolan. Magasinet levereras i klassuppsättningar om 35 exemplar. Kostnadsfritt.

Lärarhandledning till Demokratin står aldrig stilla

I lärarhandledningen finns förslag på övningar, en ordlista, samt idéer på hur eleverna kan arbeta med webbplatsens tema demokratins genombrott.

I temat finns fördjupande texter, bildspel, quiz och filmer om det demokratiska genombrottet.

Affischutställning: Ja, må den leva!

Affischutställningen "Ja, må den leva" berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En reform som innebar demokratins genombrott i vårt land.

Utställningen kan laddas ner och sättas upp var som helst – i klassrummet, biblioteket eller på arbetsplatsen. 

Det är 11 stycken affischer som du kan skriva ut i A3 eller A2-storlek. Du kan också kostnadsfritt beställa en utskrift i formatet A3. Till utställningen hör också en pdf med bakgrundsinformation – den bör hänga intill utställningen. 

Poster exhibition: Celebrate Democracy!

The “Celebrate Democracy” poster exhibition tells the story behind the decision to introduce universal and equal suffrage. A struggle leading to a reform that meant a breakthrough for democracy in Sweden.

You can download the exhibition and put it up anywhere – in the classroom, in the library or at the workplace.

There are 11 posters in all that you can print out in A3 or A2 format. You can also order one printout in A3 format free of charge.