accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Beställ och ladda ned

Antologi: Demokratins framtid

I antologin Demokratins framtid ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer.

FRÅN GYMNASIET OCH UPPÅT. I fokus står demokratins tillstånd i dag och med detta som utgångspunkt tecknas också olika framtidsscenarier. Redaktörer är Katarina Barrling, docent vid Uppsala universitet och Sören Holmberg, professor emeritus vid Göteborgs universitet.
Pris: 89 kronor inklusive moms, porto tillkommer. 

Magasin: Demokratin står aldrig stilla

Skolmaterial i magasinform om demokratins genombrott, utveckling och framtid.

FRÅN GYMNASIET OCH UPPÅT. Magasinet finns från och med hösten 2022 i en ny och reviderad upplaga. Studiematerialet har kompletterats med fyra nya sidor om Sveriges och världens demokrati. Nytt är också att riksdagens talman Andreas Norlén inleder magasinet med en krönika.

Magasinet riktar sig till gymnasieskolan och folkhögskolan. Magasinet levereras i klassuppsättningar om 35 exemplar. Kostnadsfritt.

Till magasinet finns en lärarhandledning med förslag på övningar, en ordlista, samt idéer på hur eleverna kan arbeta med webbplatsens tema demokratins genombrott.

I temat finns fördjupande texter, bildspel, quiz och filmer om det demokratiska genombrottet.

Beställ och ladda ner affischutställningen

Det är 11 stycken affischer som du kan skriva ut i A3 eller A2-storlek. Du kan också kostnadsfritt beställa en utskrift i formatet A3. Till utställningen hör också en pdf med bakgrundsinformation – den bör hänga intill utställningen. 

Poster exhibition: Celebrate Democracy!

The “Celebrate Democracy” poster exhibition tells the story behind the decision to introduce universal and equal suffrage. A struggle leading to a reform that meant a breakthrough for democracy in Sweden.

You can download the exhibition and put it up anywhere – in the classroom, in the library or at the workplace.

There are 11 posters in all that you can print out in A3 or A2 format. You can also order one printout in A3 format free of charge. 

Tittskåp

Tittskåpen är virtuella utställningar med dramatiserade berättelser från demokratins genombrott. Till varje tittskåp finns en lärarhandledning med förslag på uppgifter och övningar.

I övningarna och uppgifterna ges tips på fördjupning för att bredda och utveckla kunskaperna. I flera av övningarna får eleverna träna sin skrivförmåga, de får argumentera och analysera skeenden i perioden från 1800-talet fram till nutid.

Tittskåp, uppgifter och övningar är avstämda mot kursplanerna i samhällskunskap, historia och svenska för gymnasiet och årskurs 7–9. Det finns även ett dokument med koppling till styrdokumenten.