accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Så fungerar föreningar i dag

Den svenska demokratin har i stor utsträckning formats av ett starkt och aktivt föreningsliv. Under senare delen av 1800-talet bildades nykterhetsrörelsen, fackföreningar, frikyrkosamfund, kvinnorörelsen, bildningsförbund och andra föreningar.

Genom föreningsverksamheten skapades en struktur på hur beslut ska tas – det vill säga hur organisationen gemensamt kom fram till förslag till förändringar. Det krävdes en viss ordning och reda för att kunna fatta beslut.

  • Alla skulle ges möjlighet att delta – föra fram sina förslag och argumentera för dem.
  • Alla skulle förstå vad det var som diskuterades.
  • Alla skulle kunna förstå vilka konsekvenser ett beslut skulle få.
  • Alla skulle kunna ställa sig bakom det beslut som fattades.

Här finns en vägledning till hur en förening kan och bör fungera. 

Så fungerar föreningar idag