accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Demokratin i Sverige hundra år

Sveriges riksdag firar demokratin

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det firar riksdagen genom att levandegöra historien och lyfta olika tankar om demokrati idag och i framtiden. Här hittar du information om demokratifirandet och var och när du kan delta. Varmt välkommen!

Nytt: Uppdaterat skolmagasin

Demokratin står aldrig stilla är ett studiematerial i magasinform om demokratins genombrott, utveckling och framtid. Från och med hösten 2020 finns magasinet i en ny och uppdaterad upplaga. Fyra nya sidor fördjupar sig i demokratins tillstånd i Sverige och i världen. Materialet riktar sig främst till gymnasie- och vuxenstuderande, men kan även fungera som fördjupningsmaterial för senare årskurser på högstadiet, samt studieförbund.

Utställningar

Kalendarium

Var finns riksdagens demokratifirande just nu?

Tittskåp

De första kvinnorna

I januari 1922 klev de första fem kvinnorna in i riksdagen. Trots att de var pionjärer var kvinnorna inga politiska noviser. Deras meritförteckningar vittnar om ett stort samhällsengagemang och politiskt kunnande. Lyssna på deras berättelser här.

Fördjupning

Ledande forskare ger sin syn på demokrati

I antologin Demokratins framtid ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer. Beställ eller ladda ner antologin

Rösträtt och valbarhet till kommuner

I år är det 100 år sedan kvinnor fick rösta i kommunvalen på samma villkor som män. Läs mer och utforska tidslinjen

Skolmaterial om demokratins genombrott

Magasinet Demokratin står aldrig stilla riktar sig till gymnasiet. Beställ eller ladda ner magasinet kostnadsfritt.

Demokratins utveckling år för år - utforska tidslinjen

Vilka viktiga skeenden, förslag och beslut har format vårt demokratiska samhälle?

Utforska tidslinjen från 1809 fram till idag.

Demokratins genombrott

För ungefär hundra år sedan beslutade riksdagen att införa allmän och lika rösträtt. Följ med på en resa genom vår demokratis historia 1918–1922 och om utvecklingen därefter.

Demokratins genombrott

Folkrörelser

Den svenska demokratin har i stor utsträckning formats av ett starkt och aktivt föreningsliv. Genom att organisera sig kunde människor tillsammans arbeta och kämpa för samma mål. Då, precis som idag.

Folkrörelsernas framväxt i Sverige
Film

Demokratins genombrott

Speltid 3 min

I Sverige får alla svenska medborgare över arton år rösta. Men så har det inte alltid varit. Den här filmen berättar på tre minuter hur vi fick lika och allmän rösträtt i Sverige.

Ladda ner