accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Demokratin i Sverige hundra år

Fira demokratin!

Invigningen

Antologin Demokratins framtid

I antologin ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer. Beställ eller ladda ner antologin

Rösträtt - för eller emot?

Åsikterna om lika och allmän rösträtt var många. Läs mer om argumentationen kring rösträtten.

Rösträtts- kampen

Människor började tidigt samla sig och ställa krav på politiskt inflytande. Rösträttsrörelsen startade i folkrörelserna.

Demokratin står aldrig stilla

Magasin om demokratins genombrott som riktar sig till gymnasiet. Beställ eller ladda ner magasinet kostnadsfritt.

Demokratins utveckling år för år - utforska tidslinjen

Vilka viktiga skeenden, förslag och beslut har format vårt demokratiska samhälle?

Utforska tidslinjen från 1809 fram till idag.

Tema: Demokratins genombrott

För ungefär hundra år sedan beslutade riksdagen att införa allmän och lika rösträtt. Följ med på en resa genom vår demokratis historia 1918–1922 och om utvecklingen därefter.

Demokratins genombrott

Tema: Demokratins värderingar

Vi lever i en demokrati. Men vad innebär det att leva i en demokrati? Det här temat handlar om demokratins kännetecken, värderingar och grundläggande fri- och rättigheter.

Demokratins värderingar
Video

Demokratins genombrott

Speltid 3 min

Hurra! I Sverige får alla svenska medborgare över arton år rösta. Men så har det inte alltid varit. Den här filmen berättar kortfattat hur vi fick lika och allmän rösträtt i Sverige.

Ladda ner