accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Demokratin i Sverige hundra år

Sveriges riksdag firar demokratin

Sveriges riksdags demokratijubileum Fira demokratin! firas mellan åren 2018 och 2022. Här hittar du information om demokratifirandet, utställningar, skolmaterial, fördjupningsmaterial med mera.

Fira demokratin i bilder

Vägen till allmän och lika rösträtt

Folkrörelser

Den svenska demokratin har i stor utsträckning formats av folkrörelser.

De fem första kvinnorna

Utforska tittskåpet om de fem första kvinnorna i riksdagen.

Rösträttens århundrade

Den 17 december 1918 fattade riksdagen beslutet och 100 år senare hölls ett seminarium demokratins framväxt.

Film och seminarier

Här berättar vi historien om demokratins genombrott med hjälp av film. Besök Fira demokratin Play!

Demokratins utveckling år för år - utforska tidslinjen

Vilka viktiga skeenden, förslag och beslut har format vårt demokratiska samhälle?

Utforska tidslinjen från 1809 fram till idag.

Det första demokratiska valet

I september 1921 hölls det första demokratiska valet till riksdagens andra kammare. Rösträtten var allmän och lika, parlamentarismen etablerad och kvinnorna myndiga medborgare. Över 2 miljoner nya väljare hade möjlighet att rösta fram ett nytt politiskt styre.

Folkrörelsernas framväxt i Sverige