accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Demokratin i Sverige hundra år

Fira demokratin!

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det firar riksdagen genom att levandegöra historien och lyfta olika tankar om demokratin idag och i framtiden. Här hittar du material om demokratifirandet och information om var och när du kan delta. Varmt välkommen!

Tittskåp

Folkrörelserna

Människor gick tidigt samman för att ställa krav på ett bättre och ett mer rättvist samhälle. Lyssna på dramatiserade berättelser från olika slags föreningar och rörelser i dåtidens Sverige.

Nytt tema: Folkrörelser

Den svenska demokratin har i stor utsträckning formats av ett starkt och aktivt föreningsliv. Under senare delen av 1800-talet bildades nykterhetsrörelsen, fackföreningar, frikyrkosamfund, kvinnorörelsen, bildningsförbund och andra föreningar. Alla hade en gemensam grund – människor gick samman för att ställa krav på ett bättre och mer rättvist samhälle. Genom att organisera sig kunde människor tillsammans arbeta och kämpa för samma mål. Då, precis som i dag.

Teman

Ledande forskare ger sin syn på demokrati

I antologin Demokratins framtid ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer. Beställ eller ladda ner antologin

Rösträtt och valbarhet till kommuner

I år är det 100 år sedan kvinnor fick rösta i kommunvalen på samma villkor som män. Läs mer och utforska tidslinjen

Rösträtts- kampen

Människor började tidigt samla sig och ställa krav på politiskt inflytande. Rösträttsrörelsen startade i folkrörelserna.

Skolmaterial om demokratins genombrott

Magasinet Demokratin står aldrig stilla riktar sig till gymnasiet. Beställ eller ladda ner magasinet kostnadsfritt.

Demokratins utveckling år för år - utforska tidslinjen

Vilka viktiga skeenden, förslag och beslut har format vårt demokratiska samhälle?

Utforska tidslinjen från 1809 fram till idag.

Tema: Demokratins genombrott

För ungefär hundra år sedan beslutade riksdagen att införa allmän och lika rösträtt. Följ med på en resa genom vår demokratis historia 1918–1922 och om utvecklingen därefter.

Demokratins genombrott

Tema: Folkrörelser

Den svenska demokratin har i stor utsträckning formats av ett starkt och aktivt föreningsliv. Genom att organisera sig kunde människor tillsammans arbeta och kämpa för samma mål. Då, precis som idag.

Folkrörelsernas framväxt i Sverige

Utställningar

På gång

 • Utställningen "Fira demokratin!" turnerar runt om på museer i landet under jubileumsperioden. Den 24 augusti invigdes utställningen på Värmlands museum i Karlstad.

  Utställningen är en introduktion till rösträttskampen och vägen till riksdagsbesluten 1919–1921 fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921.

  Invigningstal av riksdagens andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve och museichef Åsa Hallén.

  Utställningen finns på Värmlands museum i Karlstad till och med 31 oktober 2019.

  Demokratiutställning på turné

 • Utställningen "Fira demokratin!" turnerar runt om på museer i landet under jubileumsperioden. Den 22 september invigs utställningen på Regionmuseet i Kristianstad.

  Utställningen är en introduktion till rösträttskampen och vägen till riksdagsbesluten 1919–1921 fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921.

  Utställningen finns på Regionmuseet i Kristianstad till och med 17 november 2019. 

  Demokratiutställning på turné

 • Utställningen "Fira demokratin!" turnerar runt om på museer i landet under jubileumsperioden. Den 5 oktober invigs utställningen på Dalarnas museum, den visas på Ludvika bibliotek i Ludvika.

  Utställningen är en introduktion till rösträttskampen och vägen till riksdagsbesluten 1919–1921 fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921.

  Utställningen finns i Ludvika till och med 31 december 2019.

  Demokratiutställning på turné

 • Den svenska demokratin har i stor utsträckning formats av att människor gått samman för att ställa krav på ett bättre samhälle. Välkommen till ett samtal om folkets engagemang då, nu och i framtiden.

  Ett starkt och aktivt föreningsliv växte fram under senare delen av 1800-talet inom nykterhetsrörelsen, fackföreningar, frikyrkosamfund, kvinnorörelsen, bildningsförbund och andra föreningar. De var alla med i kampen för allmän och lika rösträtt.

  I dag har både medlemstalen och inflytandet minskat för många av folkrörelserna. Men svenskarna är minst lika engagerade i samhällsfrågor som tidigare. Nya former för att organisera sig och tillsammans kämpa för samma mål växer fram. Hur ser våra
  moderna folkrörelser ut och vart är vi på väg?

  Medverkande

  • Kjell Östberg, professor i historia vid Södertörns högskola. Kjell forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige, har varit lärare på IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare och medverkar i antologin Rösträttens århundrade.
  • Sofia Embrén, projektledare för Sveriges Museers framtids- och
   demokratisatsning med bland annat podden 100 samtal. Sofia är medgrundare till Stockholms Kvinnohistoriskamuseum, var med och byggde upp Rättviseförmedlingen och har stor erfarenhet av att driva samhällsutveckling.
  • Brit Stakston, digital mediestrateg och författare. Brit har en gedigen kunskap om digitalisering, sociala medier och medievanor som grund för analyser om framtidens demokrati och samhällsengagemang.
  • Moderator är Ulrika Knutson, journalist, författare, kritiker och krönikör. Ulrika har gett ut Kvinnor på gränsen till genombrott om Fogelstadgruppen och kommer i november ut med boken Den besvärliga Elin Wägner.
  • Åsa Lindestam, förste vice talman i Sveriges riksdag inleder samtalet. 

  Praktisk information

  Tid: Samtalet startar klockan 8.30 

  Plats: en trappa upp i Riksdagsbiblioteket, adress Storkyrkobrinken 7A. Från klockan 8 är portarna öppna och vegetarisk frukost står framdukad.

  Du som inte har passerkort till riksdagen måste gå igenom säkerhetskontroll, så kom gärna i god tid.

  Anmäl dig senast 30 oktober: Anmälan till Panelsamtal: Från manifest till sms

 • Utställningen "Fira demokratin!" turnerar runt om på museer i landet under jubileumsperioden. Den 9 november invigs utställningen på Upplandsmuseet i Uppsala.

  Utställningen är en introduktion till rösträttskampen och vägen till riksdagsbesluten 1919–1921 fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921.

  Utställningen finns på Upplandsmuseet till och med 20 januari 2020.

  Demokratiutställning på turné

Tittskåp

De första kvinnorna i riksdagen

I januari 1922 klev de första fem kvinnorna in i riksdagen. Trots att de var pionjärer var kvinnorna inga politiska noviser. Deras meritförteckningar vittnar om ett stort samhällsengagemang och politiskt kunnande. Lyssna på deras berättelser här.