accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Demokratin i Sverige hundra år

Sveriges riksdag firar demokratin

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det firar riksdagen genom att levandegöra historien och lyfta olika tankar om demokrati idag och i framtiden. Här hittar du information om demokratifirandet och var och när du kan delta. Varmt välkommen!

Utställningar

Kalendarium

Var finns riksdagens demokratifirande just nu?

Nytt studiematerial om demokrati för årskurs 4-6

Studiematerial för årskurs 4-6 är ett pedagogiskt material om demokratins genombrott, utveckling och framtid. Materialet riktar sig till elever som går på mellanstadiet och består av en tidslinje med tillhörande övningar och fördjupning. Tanken är att du sätter upp tidslinjen i klassrummet och att du tillsammans med eleverna återkommande kan arbeta med tidslinjen på olika sätt, utifrån elevernas förutsättningar.

Tittskåp

De första kvinnorna

I januari 1922 klev de första fem kvinnorna in i riksdagen. Trots att de var pionjärer var kvinnorna inga politiska noviser. Deras meritförteckningar vittnar om ett stort samhällsengagemang och politiskt kunnande. Lyssna på deras berättelser här.

Fördjupning

Ledande forskare ger sin syn på demokrati

I antologin Demokratins framtid ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer. Beställ eller ladda ner antologin

Rösträtt och valbarhet till kommuner

I år är det 100 år sedan kvinnor fick rösta i kommunvalen på samma villkor som män. Läs mer och utforska tidslinjen

Rösträtts- kampen

Människor började tidigt samla sig och ställa krav på politiskt inflytande. Rösträttsrörelsen startade i folkrörelserna.

Skolmaterial om demokratins genombrott

Magasinet Demokratin står aldrig stilla riktar sig till gymnasiet. Beställ eller ladda ner magasinet kostnadsfritt.

Demokratins utveckling år för år - utforska tidslinjen

Vilka viktiga skeenden, förslag och beslut har format vårt demokratiska samhälle?

Utforska tidslinjen från 1809 fram till idag.

Demokratins genombrott

För ungefär hundra år sedan beslutade riksdagen att införa allmän och lika rösträtt. Följ med på en resa genom vår demokratis historia 1918–1922 och om utvecklingen därefter.

Demokratins genombrott

Folkrörelser

Den svenska demokratin har i stor utsträckning formats av ett starkt och aktivt föreningsliv. Genom att organisera sig kunde människor tillsammans arbeta och kämpa för samma mål. Då, precis som idag.

Folkrörelsernas framväxt i Sverige
Film

Demokratins genombrott

Speltid 3 min

I Sverige får alla svenska medborgare över arton år rösta. Men så har det inte alltid varit. Den här filmen berättar på tre minuter hur vi fick lika och allmän rösträtt i Sverige.

Ladda ner