accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Skriv ut en utställning!

Den här utställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En reform som innebar demokratins genombrott i vårt land. Utställningen kan laddas ner och sättas upp var som helst - i klassrummet, biblioteket eller på arbetsplatsen.

Demokratins genombrott skedde 1921 när vi fick allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. Här presenteras en utskrivbar utställning som kan laddas ner och sättas upp, till exempel på bibliotek eller i skolor.

Det går utmärkt att vända sig till riksdagens interntryckeri för att gratis få utställningen utskriven. Utställningen kan laddas ner från slutet av april 2019.