accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Utställningar

Riksdagen presenterar tre utställningar om demokratin som finns på plats nära riksdagshuset i Stockholm och runt om i landet.

Den 17 december 2018 är det exakt 100 år sedan det första principbeslutet fattades om allmän och lika rösträtt. Åren 1919 och 1921 skedde två efterföljande beslut, och valet 1921 kom att bli det första allmänna och lika valet i Sveriges historia.

Mynttorget: Ja, må den leva!

Utställningen "Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år" tar plats i Gamla stan i Stockholm.

I sexton skyltfönster längs Mynttorget och Västerlånggatan gestaltas scener ur den svenska demokratiseringsprocessen. Vi möter bland annat människorna som kämpade för demokratin genom folkrörelser och landstäckande organisationer, politikernas rädsla för revolution och folket som kämpade för bröd och bättre rättigheter i arbetslivet. Även aktuella frågor om demokrati i dag uppmärksammas.

Utställningen är utomhus och är öppen dygnet runt. Invigning 17 december.

Riksdagshuset: Fira demokratin!

Inne i riksdagshusets sammanbindningsbana står utställningen "Fira demokratin".

Sammanbindningsbanan är den korridor som förbinder första och andra kammaren och där ledamöterna för hundra år sedan samlades och diskuterade de olika besluten som skulle fattas.  
Här möter du bland annat de första fem kvinnorna i riksdagen, hör hur argumentationen gick till när höger- och vänsterpolitiker argumenterade för och emot allmän och lika rösträtt.

Utställningen är öppen för allmänheten via riksdagens öppna visningar på lördagar och söndagar.

Fira demokratin runt om i landet

Utställningen "Fira demokratin!" turnerar runt om på landets länsmuseer under jubileumsperioden.

Utställningen är en introduktion till rösträttskampen och vägen till riksdagsbesluten 1919-1921 fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921. Efter många år av debatt och flera avslag beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt. En medborgerlig rättighet hävdade förespråkarna medan motståndarna undrade hur det skulle gå om folket fick vara med och bestämma? Ingenting av detta hade hänt om inte människorna runt om i Sverige samlades för att förändra samhället. Folkrörelserna blev en skola i praktisk demokrati. Människor kunde genom sitt engagemang i folkrörelserna göra sina röster hörda och även personer som inte var politiker kunde påverka samhället.

Utställningen kan bokas av museer för visning under perioden mars 2019 till december 2021. För att beställa, se Kontakt och press.