accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Från vykort till Facebook

Vilka likheter kan vi se i kvinnors strategier för att samarbeta och påverka politiken, idag och för hundra år sedan?

Den 24 maj 1919 tog riksdagen det första riktiga beslutet om att införa allmän och lika rösträtt, även för kvinnorna i riksdagsval. På hundraårsdagen arrangerades ett seminarium där en panel diskuterade  kvinnors strategier för att samarbeta och påverka, idag och för 100 år sedan.

En anledning till att beslutet kunde fattas var att människor drivit frågan helt utomparlamentariskt under många år, bland annat inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR. Vi tar avstamp i LKPR och drar paralleller till andra sätt att påverka, genom historien fram till idag, utomparlamentariskt och inom riksdagen.

I panelen 

  • Åsa Lindestam, förste vice talman och ordförande i riksdagens jämställdhetsgrupp
  • Ailin Moaf Mirlashari, grundare av nätverket StreetGäris och jobbar idag på Folkets Husby med lokal demokrati och ungas organisering
  • Josefin Rönnbäck, lektor vid Luleå tekniska universitet och forskar om genus och demokrati

Moderator
Rosaline Marbinah
, ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och är en av regeringens demokratiambassadörer

24-maj-200.jpg

Webb-tv från seminariet Från vykort till Facebook på riksdagens webbplats