accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Seminarier

Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott. En rad seminarier har genomförts under åren och här kan du se ett urval i efterhand.

100 år av demokrati

Den 15 september arrangerar riksdagen tillsammans med regeringen ett seminarium om demokratins genombrott, utveckling och framtid. Vad har 100 år av demokrati lärt oss? Och hur använder vi dessa lärdomar för att möta de utmaningar som demokratin kommer att ställas inför i framtiden? Deltar gör talman Andreas Norlén, statsminister Stefan Löfven och demokratiminister Amanda Lind samt gäster från forskarvärlden och civilsamhället. När: 15 september 2021 Plats: Andrakammarsalen Tid: Seminariet är en timme och trettio minuter

Uppdrag demokrati: Talmannen möter demokratiministern

Hur mår vår demokrati idag och hur kan vi värna och utveckla den för framtiden? Talman Andreas Norlén och kultur- och demokratiminister Amanda Lind samtalar under ledning av Rosaline Marbinah, demokratiambassadör och ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. När: 11 december 2020 Plats: Kulturhuset, Stockholm Tid: Seminariet är 60 minuter

Från lapp till app

Under Ungdomens riksdag som ägde rum i februari 2020 lade gymnasieelever fram förslag för demokratins framtid. Tre av eleverna fick komma tillbaka för att dela sina tankar i ett panelsamtal med experter som tillsammans kommer att diskutera olika scenarion kring till exempel digitala omröstningar. Ett seminarium om digitalisering och nya medievanor i framtidens demokrati När: 11 mars 2020 Plats: Riksdagsbiblioteket Tid: Seminariet är 61 minuter.

Från manifest till sms

Den svenska demokratin har i stor utsträckning formats av att människor gått samman för att ställa krav på ett bättre samhälle. Det här samtalet handlar om hur folkrörelser då och nu påverkar demokratins utveckling. När: 6 november 2019 Plats: Riksdagsbiblioteket Tid: Seminariet är en timme och tolv minuter

Är vår demokrati hotad?

Vår tid kännetecknas av snabba förändringar tekniskt, politiskt och socialt. Större delar av våra liv blir digitala, fler förtroendevalda upplever hot mot sitt politiska engagemang och ett osäkert omvärldsläge gör att försvaret stärks. Vilka utmaningar står demokratin inför - tar vi den för given? När: 1 juli 2019 Plats: Almedalen Tid: Seminariet är 42 minuter.

Från vykort till Facebook

Den 24 maj 1919 tog riksdagen det första riktiga beslutet om att införa allmän och lika rösträtt, även för kvinnorna i riksdagsval. En anledning till att beslutet kunde fattas var att människor drivit frågan helt utomparlamentariskt under många år, bland annat inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR. Seminariet tar avstamp i LKPR och drar paralleller till andra sätt att påverka, genom historien fram till i dag, utomparlamentariskt och inom riksdagen. När: 24 maj 2019 Plats: Riksdagsbiblioteket Tid: Seminariet är en timme och sju minuter

Ja må den leva! Demokratin uti hundrade år

Känn historiens vingslag i just den sal där demokrati i Sverige röstades fram för hundra år sedan. Följ med på en dramatiserad och historisk återblick i Andrakammarsalen tillsammans med riksdagsdirektör Ingvar Mattson. När: 27 april 2019 Plats: Andrakammarsalen Tid: Seminariet är 30 minuter

Rösträttens århundrade

Den 17 december 1918 tog riksdagen beslutet om allmän och lika rösträtt. Med anledning av detta hölls ett seminarium om Riksbankens Jubileumsfonds antologi om demokratins framväxt, Rösträttens århundrade. När: 17 december 2018 Plats: Andrakammarsalen Tid: Seminariet är en timme och 40 minuter.

Demokratins framtid

Den 17 december 1918 tog riksdagen beslutet om allmän och lika rösträtt. Med anledning av detta hölls ett seminarium som sätter ljuset på demokratins utmaningar utifrån riksdagens antologi Demokratins framtid. När: 17 december 2018 Plats: Andrakammarsalen Tid: Seminariet är en timme och 37 minuter.