accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Kvinnor som går på en stadsgata på väg att rösta för första gången 1921 Kvinnor som går på en stadsgata på väg att rösta för första gången 1921

Demokratin i Sverige hundra år

Sveriges riksdag firar demokratin

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det firar riksdagen genom att levandegöra historien och lyfta olika tankar om demokrati i dag och i framtiden. Här hittar du information om demokratifirandet och var och när du kan delta. Varmt välkommen!

Aktuellt

Genom att spela video samtycker du till att kakor används.

Om kakor

YOUTUBE

Det avgörande klubbslaget

Speltid 18 min

Hurra! Den 26 januari 2021 är det 100 år sedan det sista och definitiva beslutet togs om allmän och lika rösträtt i Sverige. I filmen ”Det avgörande klubbslaget” berättar vi om de riksdagsbeslut och den tidsanda som till slut gav Sverige allmän och lika rösträtt.

Kalendarium

Var finns riksdagens demokratifirande just nu?

Fira demokratin i bilder

Fördjupning

Ledande forskare ger sin syn på demokrati

I antologin Demokratins framtid ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer. Beställ eller ladda ner antologin

Utforska tittskåpen

Tittskåpen är virtuella utställningar med dramatiserade berättelser från demokratins genombrott. Läs mer och utforska tittskåpen

Film och seminarier

Här berättar vi historien om demokratins genombrott med hjälp av film. Besök Fira demokratin Play!

Demokratins utveckling år för år - utforska tidslinjen

Vilka viktiga skeenden, förslag och beslut har format vårt demokratiska samhälle?

Utforska tidslinjen från 1809 fram till idag.

Demokratins genombrott

För ungefär hundra år sedan beslutade riksdagen att införa allmän och lika rösträtt. Följ med på en resa genom vår demokratis historia 1918–1922 och om utvecklingen därefter.

Demokratins genombrott

Folkrörelser

Den svenska demokratin har i stor utsträckning formats av ett starkt och aktivt föreningsliv. Genom att organisera sig kunde människor tillsammans arbeta och kämpa för samma mål. Då, precis som idag.

Folkrörelsernas framväxt i Sverige