accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Demokratin i Sverige hundra år

Fira demokratin!

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete och beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Detta uppmärksammar riksdagen i ett fyra år långt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige kommer att högtidlighållas på olika sätt.

Antologin Demokratins framtid

I antologin ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer. Beställ eller ladda ner antologin

Rösträtt - för eller emot?

Åsikterna om lika och allmän rösträtt var många. Läs mer om argumentationen kring rösträtten.

Rösträtts- kampen

Människor började tidigt samla sig och ställa krav på politiskt inflytande. Rösträttsrörelsen startade i folkrörelserna.

Demokratin står aldrig stilla

Magasin om demokratins genombrott som riktar sig till gymnasiet. Beställ eller ladda ner magasinet kostnadsfritt.

Demokratins utveckling år för år - utforska tidslinjen

Vilka viktiga skeenden, förslag och beslut har format vårt demokratiska samhälle?

Utforska tidslinjen från 1809 fram till idag.

Tema: Demokratins genombrott

För ungefär hundra år sedan beslutade riksdagen att införa allmän och lika rösträtt. Följ med på en resa genom vår demokratis historia 1918–1922 och om utvecklingen därefter.

Demokratins genombrott

Tema: Demokratins värderingar

Vi lever i en demokrati. Men vad innebär det att leva i en demokrati? Det här temat handlar om demokratins kännetecken, värderingar och grundläggande fri- och rättigheter.

Demokratins värderingar
Tittskåp

Kampen

Det råder stor oro i Sverige och övriga Europa efter första världskriget. Människor kräver förändringar, hungersnöd härjar och hotet om revolution får allt fler att förespråka reformer, även kungen och många i näringslivet. Nu är genombrottet nära i frågan om den allmänna och lika rösträtten.

På gång

  • I vår arrangerar riksdagen sitt traditionsenliga Öppet hus i ny tappning. Denna gång slår vi upp portarna under Kulturnatt Stockholm, lördagen den 27 april klockan 18–24.

    Riksdagens rum gömmer berättelser om mod, envishet, idogt arbete och goda gärningar. En inspirerande plats för samtal om våra grundlagar, riksdagens historia och budgetarbetet, om hjältar och pionjärer och den svenska demokratin igår, idag och imorgon. Ta chansen att uppleva din riksdag!

    För hundra år sedan fick demokratin sitt genombrott i Sverige. Det första beslutet om att införa allmän och lika rösträtt togs vid midnatt den 17 december 1918, efter närmare ett dygns hårda debatter i riksdagen. Hör historien om hur det gick till och var med och fira demokratin, på plats i riksdagen och i Riksdagsbiblioteket.

    Öppet hus på riksdagens webbplats

Video

Demokratins genombrott

Speltid 3 min

Hurra! I Sverige får alla svenska medborgare över arton år rösta. Men så har det inte alltid varit. Den här filmen berättar kortfattat hur vi fick lika och allmän rösträtt i Sverige.

Ladda ner