accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookconfetti_arrow_leftconfetti_arrow_leftdocumentdownloademailexternalglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Demokratin i Sverige hundra år

Fira demokratin!

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det firar riksdagen genom att levandegöra historien och lyfta olika tankar om demokratin idag och i framtiden. Här hittar du material om demokratifirandet och information om var och när du kan delta. Varmt välkommen!

Utställningar

På gång

 • Utställningen "Fira demokratin!" turnerar runt om på museer och andra utställningslokaler i landet under jubileumsperioden. Den 10 januari invigs utställningen på Jönköpings läns museum i Jönköping.

  Utställningen är en introduktion till rösträttskampen och vägen till riksdagsbesluten 1919–1921 fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921.

  Utställningen finns i Jönköping till och med 1 mars 2020.

  Demokratiutställning på turné

 • Utställningen "Fira demokratin!" turnerar runt om på museer och andra utställningslokaler i landet under jubileumsperioden. Den 9 januari har utställningen turnéstart på Kulturhuset i Oskarshamn.

  Utställningen är en introduktion till rösträttskampen och vägen till riksdagsbesluten 1919–1921 fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921.

  Utställningen kommer att finnas på följande platser i Kalmar län:

  • Kulturhuset i Oskarshamn, 9–22 januari
  • Biblioteket i Västervik, 24 januari–6 februari
  • Biblioteket i Högsby, 10–21 februari
  • Campus Rock city i Hultsfred, 26 februari–10 mars
  • Biblioteket i Emmaboda, 13–25 mars
  • Köpcentrum Giraffen i Kalmar, 27 mars–13 april

  Demokratiutställning på turné

 • Utställningen "Fira demokratin!" turnerar runt om på museer och andra utställningslokaler i landet under jubileumsperioden. Den 20 januari invigs utställningen på Sigtuna Museum &Art Valsta simhall i Sigtuna.

  Utställningen är en introduktion till rösträttskampen och vägen till riksdagsbesluten 1919–1921 fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921.

  Utställningen finns i Sigtuna till och med 29 mars 2020.

  Demokratiutställning på turné

Folkrörelser

Den svenska demokratin har i stor utsträckning formats av ett starkt och aktivt föreningsliv. Under senare delen av 1800-talet bildades nykterhetsrörelsen, fackföreningar, frikyrkosamfund, kvinnorörelsen, bildningsförbund och andra föreningar. Alla hade en gemensam grund – människor gick samman för att ställa krav på ett bättre och mer rättvist samhälle. Genom att organisera sig kunde människor tillsammans arbeta och kämpa för samma mål. Då, precis som i dag.

Tittskåp

Folkrörelserna

Människor gick tidigt samman för att ställa krav på ett bättre och ett mer rättvist samhälle. Lyssna på dramatiserade berättelser från olika slags föreningar och rörelser i dåtidens Sverige.

Teman

Ledande forskare ger sin syn på demokrati

I antologin Demokratins framtid ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer. Beställ eller ladda ner antologin

Rösträtt och valbarhet till kommuner

I år är det 100 år sedan kvinnor fick rösta i kommunvalen på samma villkor som män. Läs mer och utforska tidslinjen

Rösträtts- kampen

Människor började tidigt samla sig och ställa krav på politiskt inflytande. Rösträttsrörelsen startade i folkrörelserna.

Skolmaterial om demokratins genombrott

Magasinet Demokratin står aldrig stilla riktar sig till gymnasiet. Beställ eller ladda ner magasinet kostnadsfritt.

Demokratins utveckling år för år - utforska tidslinjen

Vilka viktiga skeenden, förslag och beslut har format vårt demokratiska samhälle?

Utforska tidslinjen från 1809 fram till idag.

Tema: Demokratins genombrott

För ungefär hundra år sedan beslutade riksdagen att införa allmän och lika rösträtt. Följ med på en resa genom vår demokratis historia 1918–1922 och om utvecklingen därefter.

Demokratins genombrott

Tema: Folkrörelser

Den svenska demokratin har i stor utsträckning formats av ett starkt och aktivt föreningsliv. Genom att organisera sig kunde människor tillsammans arbeta och kämpa för samma mål. Då, precis som idag.

Folkrörelsernas framväxt i Sverige

Tidigare seminarier

Tittskåp

De första kvinnorna i riksdagen

I januari 1922 klev de första fem kvinnorna in i riksdagen. Trots att de var pionjärer var kvinnorna inga politiska noviser. Deras meritförteckningar vittnar om ett stort samhällsengagemang och politiskt kunnande. Lyssna på deras berättelser här.

Video

Demokratins genombrott

Speltid 3 min

I Sverige får alla svenska medborgare över arton år rösta. Men så har det inte alltid varit. Den här filmen berättar på tre minuter hur vi fick lika och allmän rösträtt i Sverige.

Ladda ner